Dětské centrum Plzeň je příspěvkovou organizací Statutárního města Plzně

Poskytuje všestrannou péči dětem zpravidla do předškolního věku, jejichž zdravotní stav a vývoj je narušen nebo ohrožen z důvodů zdravotních či sociálních. 

Dětské centrum Plzeň, Na Chmelnicích 6

V budově na Chmelnicích je poskytována péče dětem od nejranějšího věku. Je zde i oddělení pro děti s těžkým zdravotním postižením a poradenský úsek. Úkolem je stanovit zdravotní a sociální prognózu dítěte. Hlavním principem činnosti centra je multioborová týmová spolupráce a snaha zapojit rodinu do aktivní péče o dítě. S rodiči pracujeme formou poradenství ambulantně ev. umožňujeme i pobyt matek s dítěte.

Číst více ►

Dětské centrum Plzeň, Partyzánská 55

Dětské centrum v Partyzánské ulici pečuje o děti zpravidla od roka do předškolního věku. V případě sourozeneckých skupin je věková hranice otevřena . Jedná se o zařízení rodinného typu. V rodinné buňce žijí maximálně čtyři děti se svými tetami; pracuje zde zdravotnický i pedagogický personál.

Číst více ►

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc / ZDVOP/ při dětském centru disponuje 8 lůžky. Do Šnečka jsou přijímány děti především ze sociálních důvodů a pomoc zde najdou i rodiny, které se na přechodnou dobu nemohou o své dítě postarat.

Číst více ►

Vedení

MUDr. Jana Tytlová

MUDr. Jana Tytlová

ředitelka

Helena Spurná

Helena Spurná

vedoucí sestra

Bc. Štěpánka Dolejšová

Bc. Štěpánka Dolejšová

staniční sestra DC Na Chmelnicích

Miroslava Krausová

Miroslava Krausová

staniční sestra DC Partyzánská

Historie 

2018

V roce 2018 byl výkon sociálně-právní ochrany dětí rozšířen o možnost uzavírání dohod s pěstouny – doprovázení pěstounských rodin.

2012

V roce 2012 došlo k rozšíření služeb , poradenské a ambulantní péče a s tím související změně názvu na Dětské centrum Plzeň. Zařízení získalo oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999.

2006

Od 1.8.2006 zahájilo svoji činnost Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ŠNEČEK ( Zákon 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, par.42).

1992

Novodobá historie se píše od r 1992 , kdy usnesením Rady města Plzně vznikla samostatná organizace s právní subjektivitou Kojenecký ústav s dětským domovem Plzeň; zachována kapacita 107 lůžek.

1986

Od r.1986 byla rozšířena věková hranice do 3 let , zrušeno zařízení na Karlovarské třídě a činnost zahájil dětský domov v Partyzánské ulici na Doubravce v budově bývalých jeslí. Od roku 1987 do roku 2000 stála v čele zařízení ředitelka prim.MUDr.Jana Foryová.

1977

V roce 1977 se stal ředitelem zařízení prim.MUDr. Lumír Vodička a oddělení novorozenců s nízkou porodní hmotností rozšířilo svoji kapacitu na 20 lůžek Zde byla poskytována především zdravotní péče nedonošeným dětem , přijímány maminky ke kojení a zapracování, fungovala zde sběrna mateřského mléka. Oddělení nedonošených dětí bylo zrušeno v roce 1993, kdy péči o tyto děti převzala fakultní nemocnice.

1956

V roce 1956 byla kapacita zvýšena na 107 lůžek, z toho 15 lůžek vyčleněno pro nedonošené děti. V čele zařízení stál primář MUDr.František Mašek Od r. 1958 přešlo zařízení pod Okresní ústav národního zdraví a následně od r.1961 pod Městský ústav národního zdraví Plzeň. V budově Na Chmelnicích bylo pečováno o novorozence a mladší kojence, v budově na Karlovarské třídě o starší kojence a postižené děti.

1954

Státní kojenecký ústav byl založen a zahájil svůj provoz dne 29.3.1954 s kapacitou 54 lůžek, první přednostkou byla MUDr. Miluše Lukešová.

1927

Vlastní budova Na Chmelnicích vždy sloužila dětem. Jsou dochovány plány z r.1927 Ústavu pro děti slabomyslné na Lochotíně “ DOMOV“ a plány z roku 1934 Ústavu pro slabomyslné hochy. V dalších letech zde působil Domov pro matky a děti města Plzně.

Podporují nás

Pro správné zobrazení webových stránek prosím aktualizujte svůj prohlížeč Internet Explorer na aktivně vyvíjený Microsoft Edge, Google Chrome nebo jiný moderní prohlížeč.