Pomoc v tísni

Naše zařízení umožňuje přijmout na dočasnou dobu maminku s dítětem z důvodů zdravotních ( ze strany matky či dítěte) či z důvodů sociálních ( ekonomické, ztráta bydlení, zadluženost, vztahové problémy v rodině).

K tomuto účelu  využíváme tři pokojíky s kapacitou čtyř lůžek. Maminkám je umožněno být s dítětem a učit se pečovat. Může se jednat o maminky nezletilé, nezkušené, maminky s různými typy závislosti,  s psychickými problémy, s psychiatrickou zátěží , s problematikou domácího násilí v rodině. Každé mamince je poskytnuta ev. zprostředkována odborná pomoc. Mamince pomáháme zvládnout náročnou životní situaci. Je jí poskytnuta veškerá edukace, podpora v kojení a mateřských dovednostech. Maminky přijímáme jako doprovod u dětí se zdravotním rizikem či postižením (nízká porodní váha, tělesné, mentální, kombinované postižení). Maminku zapracováváme v ošetřovatelské péči, v rehabilitaci. Pokud je zájem, nabízíme terapeutickou práci  s partnerem nebo i širší rodinou; poskytujeme kontakt na další odborníky.

Naším cílem je vytvoření a upevnění citové vazby mezi matkou a dítětem, podpoření vazby mezi rodiči, zpracování bolestivých témat spojených s narozením dítěte s postižením a zvládání péče o dítě doma. Přístup je důsledně nedirektivní, vedený s maximálním ohledem k  situaci. Jsme schopni maminkám poskytnout i terapeutickou pomoc zaměřenou na posilování vazby mezi nimi a dítětem.

Nabízíme  následnou poradenskou a respitní (odlehčovací) péči. Rodina se na nás může obrátit i po návratu domů.

Součástí naší práce je i spolupráce s ostatními neziskovými  organizacemi.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc / ZDVOP/ při dětském centru disponuje 8 lůžky. Do Šnečka jsou přijímány děti především ze sociálních důvodů a pomoc zde najdou i rodiny, které se na přechodnou dobu nemohou o své dítě postarat.

Číst více ►

Podporují nás

Pro správné zobrazení webových stránek prosím aktualizujte svůj prohlížeč Internet Explorer na aktivně vyvíjený Microsoft Edge, Google Chrome nebo jiný moderní prohlížeč.