Poradenská činnost

  • nově vzniklým rodinám ( osvojení, pěstounská péče)
  • původním rodinám ( před a po návratu dítěte do biologické rodiny, svěření do péče prarodičů či jiných příbuzných)
  • rodinám dětí s postižením

Poradenská péče v oblasti náhradní rodinné péče:

Přijetí sociálně osiřelého dítěte žadateli o náhradní rodinnou péči je závažným zásahem do života obou zúčastněných stran. Proto je zákonem zajištěna minimální tříměsíční doba nezbytná ke vzájemné adaptaci – tzv. předadopční či předpěstounská péče. V tomto čase je možné v praxi ověřit předpoklady pro vytvoření úspěšného vztahu. Snažíme se nově vznikajícím rodinám být nápomocni , mohou se na nás obracet o radu v otázkách sociálních, zdravotních, výchovných či psychologických. Po uplynutí tříměsíční doby po předchozí telefonické domluvě se dostaví žadatelé s dítětem do našeho zařízení na kontrolní psychologické a pediatrické zařízení. Cílem je posoudit zdravotní stav dítěte, pokrok v oblasti psychomotorického vývoje a úroveň vzájemných vazeb v nově vzniklé rodině. Po uplynutí předadopční ( předpěstounské doby) žádají rodiče soud o svěření dítěte do adopce ( pěstounské péče). Rodinám nabízíme následnou poradenskou péči min. do předškolního věku, dle zájmu i déle.

Provázení rodin včetně psychosociálního poradenství považujeme za oboustranně prospěšnou součást péče o náhradní rodiny.

Plánované termíny do poradny zařizují sociální pracovnice:

Bc. Markéta Šiplová, Mgr. Hana Perková, DiS. T: 378 037 823

Individuální konzultace :  PhDr. Irena Plzáková, psycholog  M: 724 888 808

Pěstoun má povinnost po převzetí dítěte uzavřít „ Dohodu o výkonu pěstounské péče“. Na základě uzavřené dohody mají pěstouni právo na tzv. doprovázení rodiny. Dohodu lze uzavřít s orgánem sociálně-právní ochrany dětí či jinou pověřenou organizací. Dětské centrum Plzeň nabízí doprovázení pěstounských rodin na základě získaného pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí – uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Doprovázení pěstounských rodin

Podporují nás

Pro správné zobrazení webových stránek prosím aktualizujte svůj prohlížeč Internet Explorer na aktivně vyvíjený Microsoft Edge, Google Chrome nebo jiný moderní prohlížeč.