Naše poslání je pomáhat znevýhodněným dětem a rodinám

Jsme zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Statutárního města Plzně.

Poskytujeme odbornou péči dětem od narození do předškolního věku se specifickými potřebami:

 • dětem s postižením
 • chronicky nemocným (doléčovací a rekondiční pobyty, hospicová péče)
 • týraným, zanedbávaným, zneužívaným
 • vyžadujícím diagnostický pobyt před umístěním do náhradní rodinné péče
 • ohroženým rizikovým sociálním prostředím, opuštěným
 • vyžadujícím okamžitou pomoc

Jak pomáháme

Poskytujeme odbornou péči dětem a také pomoc a podporu jejich rodinám. Hlavním cílem je včasné vyřešení situace dětí a jejich návrat do vlastní rodiny nebo jejich umístění do rodiny náhradní. Rodina a laskavé vztahy jsou pro zdravý vývoj dítěte to nejdůležitější.

Pobytová péče

 • Odborná péče a plné zaopatření dětem, které nemohou pobývat ve vlastní rodině (lékařská , ošetřovatelská, rehabilitační, psychologická, výchovná, sociální).
 • Okamžitá pomoc dětem v tísni – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „ Šneček“.
 • Zácvikový a diagnosticko-terapeutický pobyt pro matky s dětmi.
 • Odlehčovací služby pro rodiny – denní terapeutické centrum.

Ambulantní péče

 • Poradenská pomoc a podpora rodin  (rodiny vlastní i náhradní).
 • Zácvik v péči  o dítě,  zácvik v rehabilitaci.
 • Příprava žadatelů o osvojení, pěstounskou péči.
 • Diagnostika dětí v přechodné pěstounské péči  (zdravotní a vývojová)
 • Doprovázení pěstounských rodin.

Cílem je včasné vyřešení situace
dětí a jejich návrat do rodiny

V letech 2014-2017 jsme přijali  276 dětí, to je v průměru 69 dětí/rok a propustili jsme 284 dětí, to je v průměru  71 dětí/rok (do rodiny vlastní 33 dětí, do osvojení 11 , do pěstounské péče 21, do dětského domova 4, do domova pro osoby se zdravotním postižením 2).

Zařízení

Naše zařízení má nepřetržitý provoz a činnost je zajištěna ve dvou střediscích  Dětské Centrum: Na Chmelnicích a Dětské Centrum: v Partyzánské ulici. Součástí organizace je také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček.

Dětské centrum

Na Chmelnicích 6

Více ►

Dětské centrum

Partyzánská 55

Více ►

Šneček

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Více ►

Pomozte nám, aby co nejvíc příběhů mělo šťastný konec.

Aktuality

Jsme aktivní na facebooku

Podporují nás