Naše poslání je pomáhat znevýhodněným dětem a rodinám

Jsme zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Statutárního města Plzně.

Poskytujeme odbornou péči dětem od narození do předškolního věku se specifickými potřebami:

 • dětem s postižením
 • chronicky nemocným (doléčovací a rekondiční pobyty, hospicová péče)
 • týraným, zanedbávaným, zneužívaným
 • vyžadujícím diagnostický pobyt před umístěním do náhradní rodinné péče
 • ohroženým rizikovým sociálním prostředím, opuštěným
 • vyžadujícím okamžitou pomoc

Jak pomáháme

Poskytujeme odbornou péči dětem a také pomoc a podporu jejich rodinám. Hlavním cílem je včasné vyřešení situace dětí a jejich návrat do vlastní rodiny nebo jejich umístění do rodiny náhradní. Rodina a laskavé vztahy jsou pro zdravý vývoj dítěte to nejdůležitější.

Pobytová péče

 • Odborná péče a plné zaopatření dětem, které nemohou pobývat ve vlastní rodině (lékařská , ošetřovatelská, rehabilitační, psychologická, výchovná, sociální).
 • Okamžitá pomoc dětem v tísni – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „ Šneček“.
 • Zácvikový a diagnosticko-terapeutický pobyt pro matky s dětmi.
 • Odlehčovací služby pro rodiny – denní terapeutické centrum.

Ambulantní péče

 • Poradenská pomoc a podpora rodin  (rodiny vlastní i náhradní).
 • Zácvik v péči  o dítě,  zácvik v rehabilitaci.
 • Příprava žadatelů o osvojení, pěstounskou péči.
 • Diagnostika dětí v přechodné pěstounské péči  (zdravotní a vývojová)
 • Doprovázení pěstounských rodin.

Cílem je včasné vyřešení situace
dětí a jejich návrat do rodiny

V letech 2014-2020 jsme přijali  367 dětí a propustili jsme 374 dětí (do rodiny vlastní 72 dětí, do osvojení 26, do pěstounské péče 52, do dětského domova 11).

Zařízení

Naše zařízení má nepřetržitý provoz a činnost je zajištěna ve dvou střediscích  Dětské Centrum: Na Chmelnicích a Dětské Centrum: v Partyzánské ulici. Součástí organizace je také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček.

Dětské centrum

Na Chmelnicích 6

Více ►

Dětské centrum

Partyzánská 55

Více ►

Šneček

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Více ►

Pomozte nám, aby co nejvíc příběhů mělo šťastný konec.

Aktuality

Jsme aktivní na facebooku

Plzeň hledá pěstouny

Přečtěte si více v tomto letáku.

Stavíme mosty – jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj

Projekt realizovaný 2019 – 2021 stavěl mosty a odstraňoval bariéry v řešení situace, kdy je dítě odebráno ze své biologické rodiny a umístěné do náhradní péče. Podporoval multidisciplinární a mezioborovou spolupráci.

Cílem projektu je vytvoření jednotné komplexní metodiky, která by věcně a efektivně ukotvovala spolupráci mezi orgány sociálně právní ochrany dětí, poskytovateli sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), organizacemi doprovázejícími pěstounské rodiny v rámci náhradní rodinné péče, či zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Více informací

Podporují nás

Pro správné zobrazení webových stránek prosím aktualizujte svůj prohlížeč Internet Explorer na aktivně vyvíjený Microsoft Edge, Google Chrome nebo jiný moderní prohlížeč.