Naše poslání je pomáhat znevýhodněným dětem a rodinám

Jsme zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Statutárního města Plzně.

Poskytujeme odbornou péči dětem od narození do předškolního věku se specifickými potřebami:

 • dětem s postižením
 • chronicky nemocným (doléčovací a rekondiční pobyty, hospicová péče)
 • týraným, zanedbávaným, zneužívaným
 • vyžadujícím diagnostický pobyt před umístěním do náhradní rodinné péče
 • ohroženým rizikovým sociálním prostředím, opuštěným
 • vyžadujícím okamžitou pomoc

Jak pomáháme

Poskytujeme odbornou péči dětem a také pomoc a podporu jejich rodinám. Hlavním cílem je včasné vyřešení situace dětí a jejich návrat do vlastní rodiny nebo jejich umístění do rodiny náhradní. Rodina a laskavé vztahy jsou pro zdravý vývoj dítěte to nejdůležitější.

Pobytová péče

 • Odborná péče a plné zaopatření dětem, které nemohou pobývat ve vlastní rodině (lékařská , ošetřovatelská, rehabilitační, psychologická, výchovná, sociální).
 • Okamžitá pomoc dětem v tísni – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „ Šneček“.
 • Zácvikový a diagnosticko-terapeutický pobyt pro matky s dětmi.
 • Odlehčovací služby pro rodiny – denní terapeutické centrum.

Ambulantní péče

 • Poradenská pomoc a podpora rodin  (rodiny vlastní i náhradní).
 • Zácvik v péči  o dítě,  zácvik v rehabilitaci.
 • Příprava žadatelů o osvojení, pěstounskou péči.
 • Diagnostika dětí v přechodné pěstounské péči  (zdravotní a vývojová)
 • Doprovázení pěstounských rodin.

Cílem je včasné vyřešení situace
dětí a jejich návrat do rodiny

V letech 2014-2017 jsme přijali  276 dětí, to je v průměru 69 dětí/rok a propustili jsme 284 dětí, to je v průměru  71 dětí/rok (do rodiny vlastní 33 dětí, do osvojení 11 , do pěstounské péče 21, do dětského domova 4, do domova pro osoby se zdravotním postižením 2).

Zařízení

Naše zařízení má nepřetržitý provoz a činnost je zajištěna ve dvou střediscích  Dětské Centrum: Na Chmelnicích a Dětské Centrum: v Partyzánské ulici. Součástí organizace je také zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček.

Dětské centrum

Na Chmelnicích 6

Více ►

Dětské centrum

Partyzánská 55

Více ►

Šneček

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Více ►

Pomozte nám, aby co nejvíc příběhů mělo šťastný konec.

Aktuality

Jsme aktivní na facebooku

Podporují nás

Pro správné zobrazení webových stránek prosím aktualizujte svůj prohlížeč Internet Explorer na aktivně vyvíjený Microsoft Edge, Google Chrome nebo jiný moderní prohlížeč.