Doprovázení pěstounských rodin

 

Poslání

Dětské centrum Plzeň vytváří podmínky pro zdravý vývoj dětí v pěstounských rodinách i osobám v evidenci (pěstounská péče na přechodnou dobu) prostřednictvím doprovázení, v rámci kterého nabízíme setkávání, poradenství, vzdělávání a spolupráci s dalšími odborníky.

Podporujeme pěstounské rodiny v tom, aby se svěřené děti mohly rozvíjet, vytvářet si svou identitu, budovat zdravé vztahy a podpořit je až do dosažení dospělosti.

Pravidla doprovázení pěstounských rodin stanovuje zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, který vymezuje práva a povinností pěstounů.

Příběh o Filípkovi

Cíle služby a pro koho je služba určena

Doprovázením se zaměřujeme na Pěstounské rodiny, které mají s organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, konkrétně:

  • Osoby pečující (pěstouni nebo poručníci), osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) z Plzeňského kraje (dále jen „pečující osoby“).
  • Děti svěřené do pěstounských rodin.
  • Blízké osoby pečujících osob (např. vlastní děti pěstounů/poručníků).
  • Rodiče a blízké osoby svěřených dětí.
  • Zájemci o náhradní rodinnou péči (dále „NRP“) a žadatelé o zprostředkování NRP z Plzeňského kraje.

Zásady naší práce

Pracovníci Dětského centra Plzeň, kteří doprovází pěstounské rodiny i osoby v evidenci, se ve své práci řídí Etickým kodexem a jsou vázáni mlčenlivostí, pracují dle organizací přijatých zásad práce.

Nabízené služby

Dětské centrum Plzeň doprovází pěstounské rodiny na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče. V rámci doprovázení nabízíme:

  • Podporu pěstounských rodin při kontaktu s biologickou rodinou a osobami blízkými a dítěte
  • Pomoc při zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, při ošetřování osoby blízké, v době nemoci pěstounů
  • Respitní služby
  • Konzultace s psychologem, speciálním pedagogem a dalšími odborníky
  • Semináře a besedy pro pěstouny

Každá z doprovázených pěstounských rodin má stanoveného svého klíčového pracovníka, který s nimi bude v osobním kontaktu, vyslechne je, podpoří a navrhuje způsoby řešení.

Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme potřebné informace

MUDr. Jana Tytlová, tel. 378 037 820, tytlova@plzen.eu

Bc. Markéta Šiplová, tel. 378 037 823, siplova@plzen.eu

Mgr. Hana Perková, DiS. tel. 378 037 823, perkova@plzen.eu

PhDr. Štěpánka Lodrová, tel. 378 037 818, lodrovas@plzen.eu

Dokumenty

Standart č.1
Standart č.14
Diagram provázanosti standardů

Podporují nás

Pro správné zobrazení webových stránek prosím aktualizujte svůj prohlížeč Internet Explorer na aktivně vyvíjený Microsoft Edge, Google Chrome nebo jiný moderní prohlížeč.