Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

1. Název organizace

Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 99 ze dne 8. března 2007.
V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3. Organizační struktura

Viz vnitřní předpisy – uložit (PDF)

4. Kontaktní spojení

Dětské centrum Plzeň, p. o.,
Na Chmelnicích 617/6 , 323 00 Plzeň
Tel.: 378037820-23, e-mail: infodcp@plzen.eu
datová schránka: BHXKHMM

5. Bankovní spojení

běžný účet: 43937-311/0100
sponzorský účet: 4852600207/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČ)

40526666

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ 40526666

8. Dokumenty

Zřizovací listina uložit (PDF)
Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb, Krajský úřad Plzeňského kraje č.j. ZDR/1077/17
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (Krajský úřad Plzeňského kraje, č.j.: SV/1289/13)

9. Žádosti o informace

Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace,
Na Chmelnicích 617/6, 32300 Plzeň
e-mail : infodcp@plzen.eu

10. Příjem žádostí a dalších podání

Shodné jako č. 9

11. Opravné prostředky

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

12. Formuláře

není

13. Popisy postupů

není

14. Předpisy

Nejdůležitější předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

15. Sazebník úhrad za poskytování informací.

Nařízení vlády ČR č.173/2006 Sb.

Sazebník úhrad (PDF)

16. Licenční smlouvy

Dosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena.

17. Výroční zprávy

Výroční zprávy o poskytování informací 2019 (PDF)

Vyřízené žádosti o informace 2019 (PDF)

Výroční zprávy o poskytování informací 2018 (PDF)

Vyřízené žádosti o informace 2018 (PDF)

Výroční zprávy o poskytování informací 2017 (PDF)

Výroční zprávy o poskytování informací 2016 (PDF)

Vyřízené žádosti o informace 2016 (PDF)

Výroční zprávy o poskytování informací 2015 (PDF)

Podporují nás