Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název organizace Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 99 ze dne 8. března 2007

V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona

č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3. Organizační struktura Viz vnitřní předpisy – organizační schéma DC (pro zobrazení klikněte)
4. Kontaktní spojení

Sídlo organizace :

Dětské centrum Plzeň, p. o., Na Chmelnicích 617/6 , 323 00 Plzeň

Tel.: 378037820 -23, Fax: 378 037 834

e-podatelna : infodcp@plzen.eu datová schránka: BHXKHMM úřední hodiny : 7,30 – 15,00

středisko Partyzánská 759/55 , 312 05 Plzeň

kontakty (klikněte)

5. Bankovní spojení běžný účet: 43937-311/0100 sponzorský účet: 4852600207/0100
6. Identifikační číslo organizace (IČ) 40526666
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ 40526666 ( nejsme plátcem daně z přidané hodnoty)
8. Dokumenty Zřizovací listina (pro zobrazení klikněte) Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (Krajský úřad Plzeňského kraje, č.j.: ZDR/1816/12; ZDR/1077/17 Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (KÚ Plzeňského kraje, č.j.: PK-SV/125/18) Rozpočet (klikněte)
9. Žádosti o informace

Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace,

Na Chmelnicích 617/6, 32300 Plzeň e-mail: infodcp@plzen.eu

10. Příjem žádostí a dalších podání Shodné jako č. 9
11. Předpisy

Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách… Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. sazebník úhrad (pro zobrazení klikněte) (sazebník účinný od 1.6.2017 je platný i pro rok 2021)

12.2. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy Dosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena.
14. Výroční zprávy podle § 18 zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2016

(pro zobrazení klikněte)

 

Pro správné zobrazení webových stránek prosím aktualizujte svůj prohlížeč Internet Explorer na aktivně vyvíjený Microsoft Edge, Google Chrome nebo jiný moderní prohlížeč.