Povinně zveřejňované informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název organizace Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 99 ze dne 8. března 2007

V souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3. Organizační struktura Viz vnitřní předpisy – organizační schéma DC (pro zobrazení klikněte)
4. Kontaktní spojení

Sídlo organizace a adresa podatelny:

Dětské centrum Plzeň, p. o., Na Chmelnicích 617/6 , 323 00 Plzeň

Tel.: +420 378 037 820 -23,
Fax: +420 378 037 834

e-podatelna : infodcp@plzen.eu
datová schránka: BHXKHMM
webová stránka: https://detskecentrumplzen.cz

úřední hodiny : 7,30 – 15,00

kontakty (klikněte)

5. Bankovní spojení běžný účet: 43937311/0100
sponzorský účet: 4852600207/0100
6. Identifikační číslo organizace (IČ) 40526666
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ 40526666 (nejsme plátcem daně z přidané hodnoty)
8. Dokumenty (seznamy hlavních dokumentů, rozpočet)

Zřizovací listina (pro stáhnutí klikněte)

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (Krajský úřad Plzeňského kraje, č.j.: PK-ZDR/2520/21)

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí  (KÚ Plzeňského kraje, č.j.: PK-SV/3001/22)

Rozpočet (klikněte)

9. Žádosti o informace

Podání žádostí o informace

1. písemné podání:

a) datovou schránkou BHXKHMM
b) elektronickou poštou infodcp@plzen.eu
c) poštou na adrese: Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace, Na Chmelnicích 617/6 323 00 Plzeň

2. ústní podání lze učinit v sídle organizace

Vyřízené žádosti o informace (klikněte)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Přijetí podání a podnětů

1.písemné podání:
a) datovou schránkou BHXKMM
b) elektronickou poštou infodcp@plzen.eu
c) poštou na adresu Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace, Na Chmelnicích 617/6, 323 00 Plzeň

2. ústní podání lze učinit v sídle organizace

Přijímané digitální datové formáty
RTF (dokument v textovém standardu RTF)
PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader)
DOC/DOCX (dokument NS Word)
XLS/XLSX (dokument MS Exel)

Přijímané přenosné technické nosiče dat:
CD-R, CD-RW média
DVD-R, DVD+R, DVD-RW média
USB Flashdisk
USB externí HDD
Přenosný technický nosič dat musí být čitelný v operačních systémech Windows (v případech USB flashdisků a USB externích HDD musí být tyto zařízení formátovány pouze systémy FAT, FAT32 nebo NTFS)

11. Předpisy (nejdůležitější používané předpisy, vydané právní předpisy)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů platném znění

Zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních službách…

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí

Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace nevydává žádné právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací (sazebník úhrad za poskytování informací, rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací)

sazebník úhrad (pro zobrazení klikněte) (sazebník účinný od 1.6.2017 je platný i do roku 2024)

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy (vzory licenčních smluv, výhradní licence)

Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.

Příspěvková organizace neuzavřela žádnou licenční smlouvu.

14. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2023

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací rok 2016

(pro zobrazení klikněte)

 

Pro správné zobrazení webových stránek prosím aktualizujte svůj prohlížeč Internet Explorer na aktivně vyvíjený Microsoft Edge, Google Chrome nebo jiný moderní prohlížeč.