Dětské centrum Partyzánská 55

Jedná se o druhé pracoviště Dětského centra Plzeň, které se nachází v Partyzánské ulici na sídlišti Doubravka. Budova fungovala v minulosti jako jesle. Byla opakovaně rekonstruována a nyní zde pečujeme o děti zpravidla od jednoho roku do předškolního věku. Pro činnost dětského centra je vyčleněno první patro a pravá část přízemí. V přízemí v levé části budovy provozujeme Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček. V prvním patře je pokojík pro matku a dítě. Celková kapacita je 22 lůžek. Provozní zázemí tvoří kuchyně , sklad a prádelna.

Poskytujeme zde péči dětem, jejichž zdravotní stav a vývoj je ohrožen velmi nepříznivým sociálním prostředím. Řada těchto dětí má specifické zdravotní potíže či postižení trvalého charakteru. Děti k nám přichází nejčastěji z původního rodinného prostředí; často sourozenecké skupiny. Kromě vážného zanedbávání se setkáváme bohužel i s dětmi, vůči nim bylo v rodině použito násilí, s dětmi týranými. Zde je potřeba „ošetřit nejen tělíčko, ale i dušičku“. Pečujeme zde rovněž o děti, které se nepodařilo umístit do náhradní rodinné péče, zpravidla pro výrazné vývojové opoždění, významné zdravotní potíže či poruchy chování ( např. poruchu autistického spektra). Rodinám dětí s postižením nabízíme odlehčovací pobyty formou denních či týdenních pobytů.

Dětem je zde poskytnuto plné zaopatření a péče odborná – léčebně preventivní, ošetřovatelská, rehabilitační, výchovná, psychologická, sociální. O děti pečují zkušené tety – sestřičky, ošetřovatelky, vychovatelky pod vedením dětské lékařky a psycholožky. Velký důraz je kladen na výchovu, snahu rozvíjet schopnosti dětí a řešit jejich individuální potřeby. Dětem se věnuje i speciální pedagožka a terapeutka. Děti u nás žijí v rodinných buňkách ve skupinách po čtyřech, zohledňujeme sourozenecké vazby.

Denní režim u větších dětí se blíží péči v předškolním zařízení, naši nejstarší navštěvují spřátelenou školku. Všechny děti chodí pravidelně na procházky, poznávají „okolní“ svět. K pobytu na čerstvém vzduchu využívají zahradu s pískovištěm, houpačkami, skluzavkou, mlhovištěm. Několikrát do roka navštěvují zoologickou zahradu, divadelní představení, jedou na výlet do okolí. Se svými tetami, sponzory, přáteli zařízení i dobrovolníky slaví narozeniny, Den dětí, vánoční a velikonoční svátky. Pravidelně dvakrát do roka jezdí s tetami na ozdravný pobyt do rekreačního zařízení v Kašperských Horách. Pobyt na čerstvém vzduchu výrazně zlepšuje jejich zdravotní stav a vývoj. Každé dítě má své fotoalbum a vyplňujeme mu knihu života „ Mých prvních pět let“. Kniha je majetkem nezletilého  doprovází jej do dalšího života.

Děti s postižením se snažíme integrovat mezi vrstevníky. Velmi důležitá je možnost pravidelné rehabilitace. Zkušená fyzioterapeutka kombinuje nejen ověřené rehabilitační metody, ale využívá i relaxační bazének s míčky a vnitřní bazének na vodoléčbu. Neméně důležitá je i intervence speciální pedagožky , ergoterapeutky a muzikoterapeuta. Využíváme i canisterapii tzn. léčebný kontakt psa a člověka, kontakt s poníky a začínáme s odborně vedenou hippoterapií ( léčebná rehabilitace na koňském hřbetu).

Snažíme se o maximální spolupráci s rodinou. Nabízíme sociálně právní a psychologické poradenství, individuální návštěvy a zapracování v péči. Individuálně se věnujeme i rodinám náhradním. Cílem je, aby co nejvíce „našich dětí“ našlo svoji rodinu.

Podporují nás