Dětské centrum Partyzánská 55

Jedná se o druhé pracoviště Dětského centra Plzeň, které se nachází v Partyzánské ulici na sídlišti Doubravka. Budova fungovala v minulosti jako jesle. Byla opakovaně rekonstruována a nyní zde pečujeme o děti zpravidla od jednoho roku do předškolního věku. Pro činnost dětského centra je vyčleněno první patro a pravá část přízemí. V přízemí v levé části budovy provozujeme Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček. V prvním patře je pokojík pro matku a dítě. Celková kapacita je 22 lůžek. Provozní zázemí tvoří kuchyně , sklad a prádelna.

Poskytujeme zde péči dětem, jejichž zdravotní stav a vývoj je ohrožen velmi nepříznivým sociálním prostředím. Řada těchto dětí má specifické zdravotní potíže či postižení trvalého charakteru. Děti k nám přichází nejčastěji z původního rodinného prostředí; často sourozenecké skupiny. Kromě vážného zanedbávání se setkáváme bohužel i s dětmi, vůči nim bylo v rodině použito násilí, s dětmi týranými. Zde je potřeba „ošetřit nejen tělíčko, ale i dušičku“. Pečujeme zde rovněž o děti, které se nepodařilo umístit do náhradní rodinné péče, zpravidla pro výrazné vývojové opoždění, významné zdravotní potíže či poruchy chování ( např. poruchu autistického spektra). Rodinám dětí s postižením nabízíme odlehčovací pobyty formou denních či týdenních pobytů.

Dětem je zde poskytnuto plné zaopatření a péče odborná – léčebně preventivní, ošetřovatelská, rehabilitační, výchovná, psychologická, sociální. O děti pečují zkušené tety – sestřičky, ošetřovatelky, vychovatelky pod vedením dětské lékařky a psycholožky. Velký důraz je kladen na výchovu, snahu rozvíjet schopnosti dětí a řešit jejich individuální potřeby. Dětem se věnuje i speciální pedagožka a terapeutka. Děti u nás žijí v rodinných buňkách ve skupinách po čtyřech, zohledňujeme sourozenecké vazby.

Denní režim u větších dětí se blíží péči v předškolním zařízení, naši nejstarší navštěvují spřátelenou školku. Všechny děti chodí pravidelně na procházky, poznávají „okolní“ svět. K pobytu na čerstvém vzduchu využívají zahradu s pískovištěm, houpačkami, skluzavkou, mlhovištěm. Několikrát do roka navštěvují zoologickou zahradu, divadelní představení, jedou na výlet do okolí. Se svými tetami, sponzory, přáteli zařízení i dobrovolníky slaví narozeniny, Den dětí, vánoční a velikonoční svátky. Pravidelně dvakrát do roka jezdí s tetami na ozdravný pobyt do rekreačního zařízení v Kašperských Horách. Pobyt na čerstvém vzduchu výrazně zlepšuje jejich zdravotní stav a vývoj. Každé dítě má své fotoalbum a vyplňujeme mu knihu života „ Mých prvních pět let“. Kniha je majetkem nezletilého  doprovází jej do dalšího života.

Děti s postižením se snažíme integrovat mezi vrstevníky. Velmi důležitá je možnost pravidelné rehabilitace. Zkušená fyzioterapeutka kombinuje nejen ověřené rehabilitační metody, ale využívá i relaxační bazének s míčky a vnitřní bazének na vodoléčbu. Neméně důležitá je i intervence speciální pedagožky , ergoterapeutky a muzikoterapeuta. Využíváme i canisterapii tzn. léčebný kontakt psa a člověka, kontakt s poníky a začínáme s odborně vedenou hippoterapií ( léčebná rehabilitace na koňském hřbetu).

Snažíme se o maximální spolupráci s rodinou. Nabízíme sociálně právní a psychologické poradenství, individuální návštěvy a zapracování v péči. Individuálně se věnujeme i rodinám náhradním. Cílem je, aby co nejvíce „našich dětí“ našlo svoji rodinu.

Podporují nás

Pro správné zobrazení webových stránek prosím aktualizujte svůj prohlížeč Internet Explorer na aktivně vyvíjený Microsoft Edge, Google Chrome nebo jiný moderní prohlížeč.